Có 1 kết quả:

bù jì guǎn lǐ yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

commissarian