Có 1 kết quả:

lán bǎn

1/1

lán bǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

backboard