Có 1 kết quả:

lóng niǎo

1/1

lóng niǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

a caged bird

Một số bài thơ có sử dụng