Có 1 kết quả:

zuǎn
Âm Pinyin: zuǎn
Tổng nét: 25
Bộ: zhú 竹 (+19 nét)
Hình thái:
Nét bút: ノ一丶ノ一丶ノ一丨一ノフノ一丨一ノフ丨フ一一一ノ丶
Thương Hiệt: HHUC (竹竹山金)
Unicode: U+7C6B
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 2

Dị thể 2

1/1

zuǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

bamboo utensil