Có 1 kết quả:

Mǐ lán ㄇㄧˇ ㄌㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Milano
(2) Milan (Italy)