Có 1 kết quả:

Mǐ hā yī ěr · Pǔ luó huò luó fū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Mikhail Prokhorov (1965-), Russian billionaire and owner of the Brooklyn Nets (NBA team)