Có 1 kết quả:

Mǐ lán

1/1

Mǐ lán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Milano
(2) Milan (Italy)