Có 1 kết quả:

Mǐ nuò ān

1/1

Mǐ nuò ān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Minoan (civilization on Crete)