Có 1 kết quả:

mǐ qū jūn

1/1

mǐ qū jūn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Aspergillus oryzae (type of mold)