Có 1 kết quả:

mǐ huáng

1/1

mǐ huáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

beige