Có 1 kết quả:

lèi xīng tǐ

1/1

lèi xīng tǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

quasar