Có 1 kết quả:

lèi bí jū

1/1

lèi bí jū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

melioidosis