Có 1 kết quả:

fěn hóng liáng niǎo ㄈㄣˇ ㄏㄨㄥˊ ㄌㄧㄤˊ ㄋㄧㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) rosy starling (Pastor roseus)