Có 1 kết quả:

fěn hóng shān jiāo niǎo ㄈㄣˇ ㄏㄨㄥˊ ㄕㄢ ㄐㄧㄠ ㄋㄧㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) rosy minivet (Pericrocotus roseus)