Có 1 kết quả:

lì bái xì bāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

white granulocyte (blood cell)