Có 1 kết quả:

lì xì bāo

1/1

lì xì bāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

granulocyte