Có 1 kết quả:

cū liè

1/1

cū liè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

coarse