Có 1 kết quả:

cū lì

1/1

cū lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) abrasive
(2) husky (voice)