Có 1 kết quả:

cū liáng ㄘㄨ ㄌㄧㄤˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

coarse grains (maize, sorghum etc)