Có 1 kết quả:

cū lǔ bù wén

1/1

Từ điển Trung-Anh

crude and ill-educated (idiom)