Có 1 kết quả:

nián chóng

1/1

nián chóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

army worm (e.g. Mythimna separata or Leucania separata etc, major cereal pests)