Có 1 kết quả:

Yuè yǔ Pīn yīn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Cantonese romanization
(2) Jyutping, one of the many Cantonese romanization systems