Có 1 kết quả:

zhōu shǎo sēng duō

1/1

zhōu shǎo sēng duō

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 僧多粥少[seng1 duo1 zhou1 shao3]