Có 1 kết quả:

fèn pá

1/1

fèn pá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

manure rake