Có 1 kết quả:

càn rán

1/1

càn rán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) clear and bright
(2) with a big smile