Có 1 kết quả:

jīng zhì

1/1

jīng zhì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

refined