Có 1 kết quả:

jīng náng

1/1

jīng náng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

spermatophore