Có 1 kết quả:

jīng mì táo cí

1/1

jīng mì táo cí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fine ceramics (used for dental implants, synthetic bones, electronics, knife blades etc)
(2) advanced ceramics
(3) engineered ceramics