Có 1 kết quả:

jīng cháo

1/1

jīng cháo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

testes