Có 1 kết quả:

jīng qiǎo

1/1

jīng qiǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

elaborate