Có 1 kết quả:

jīng dù

1/1

jīng dù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

precision