Có 1 kết quả:

jīng míng néng gàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

able and efficient