Có 1 kết quả:

jīng ān suān

1/1

jīng ān suān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

argnine (Arg), an essential amino acid