Có 1 kết quả:

Jīng hé xiàn

1/1

Jīng hé xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Jing Nahiyisi or Jinghe county in Börtala Mongol autonomous prefecture 博爾塔拉蒙古自治州|博尔塔拉蒙古自治州, Xinjiang