Có 1 kết quả:

jīng líng

1/1

jīng líng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) spirit
(2) fairy
(3) elf
(4) sprite
(5) genie