Có 1 kết quả:

jīng què dù

1/1

jīng què dù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) accuracy
(2) precision