Có 1 kết quả:

jīng què

1/1

jīng què

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) accurate
(2) precise