Có 1 kết quả:

jīng shén xùn huà

1/1

Từ điển Trung-Anh

pep talk