Có 1 kết quả:

jīng jiǎn

1/1

jīng jiǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to simplify
(2) to reduce