Có 1 kết quả:

jīng mǐ

1/1

jīng mǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

refined rice