Có 1 kết quả:

jīng liáng

1/1

jīng liáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

refined grain (rice, wheat etc)