Có 1 kết quả:

jīng gēng xì zuò

1/1

Từ điển Trung-Anh

intensive farming