Có 1 kết quả:

jīng zhì

1/1

jīng zhì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) delicate
(2) fine
(3) exquisite
(4) refined