Có 1 kết quả:

jīng chéng

1/1

jīng chéng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sincerity
(2) absolute good faith