Có 1 kết quả:

jīng dú

1/1

jīng dú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) intensive reading
(2) to peruse
(3) perusal