Có 1 kết quả:

jīng ruì

1/1

jīng ruì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) elite (e.g. troops)
(2) crack
(3) best quality personnel