Có 1 kết quả:

hú jīng

1/1

hú jīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

dextrin