Có 1 kết quả:

cí bā

1/1

cí bā

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bánh dày

Từ điển Trung-Anh

sticky rice cake