Có 1 kết quả:

gāo bǐng

1/1

gāo bǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cakes
(2) pastries