Có 1 kết quả:

táng cù ròu

1/1

táng cù ròu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sweet and sour pork